Subsidie regeling Dual-Fuel CNG 2016.

Reheat DE ENERGIEBESPAARDERS | Dual Fuel brandstofsystemen besparing brandstofprijzen goedkoop tanken energie vergelijken bedrijfswagenpark

Per 1 juli 2016 is er ook in Friesland subsidie via Provincie Fryslân te krijgen voor de inbouw van Dual-Fuel CNG. De regeling gaat in op 1 juli 2016.
Voor de inbouw van een Dual-Fuel set van € 2.850,- is € 2.500,- subsidie te verkrijgen.
Voor de uitbreiding naar een 2e CNG tank voor € 1.000,- is nog eens € 500.- beschikbaar.

Voor meer informatie over de regeling kunt u contact opnemen met de Provincie Fryslan via www.fryslan.nl of (058)-2925925.

Paragraaf 2.3 Duurzame transportmiddelen

Artikel 2.3.1 Doel
De subsidie heeft tot doel het terugdringen van het broeikaseffect, zoals vastgelegd in het ‘Frysk Miljeuplan 2015-2016’, door de aanschaf van transportmiddelen op duurzame brandstoffen en de ombouw van bestaande transportmiddelen op duurzame brandstoffen te stimuleren.

Artikel 2.3.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor:
• a. Het ombouwen van een motor in een bestaand voertuig of vaartuig naar een motor die geschikt is voor gebruik met LNG, LBG, CNG, groengas, PPO of dual fuel;
• b. De aanschaf van een nieuw voertuig of vaartuig dat rijdt of vaart op LNG, LBG, CNG, groengas, dual fuel of PPO;
• c. De aanschaf van een actieradius vergrotende tank, alleen in combinatie met een activiteit als bedoeld onder a en b.

Artikel 2.3.3 Doelgroep
• 1. Subsidie kan worden verstrekt aan een natuurlijke persoon woonachtig in Fryslân of aan een
• rechtspersoon, mits de standplaats van het voertuig of de woonplaats van de feitelijke gebruiker van het voertuig in Fryslân is gelegen;
• 2. Subsidie kan voorts worden verstrekt aan een leaseorganisatie, indien:
◦ a. het te subsidiëren voertuig zijn standplaats heeft in Fryslân; of
◦ b. de feitelijke gebruiker van het voertuig in Fryslân woonachtig is.

Artikel 2.3.4 Aanvraagperiode
• 1. Aanvragen voor subsidie voor de aanschaf van nieuwe vrachtauto’s, bussen, vaartuigen of landbouwvoertuigen op LNG of LBG kunnen worden ingediend van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017.
• 2. Aanvragen voor andere dan de in het eerste lid bedoelde subsidies op grond van deze paragraaf, kunnen worden ingediend van 1 juli 2016 tot 1 januari 2017.

Artikel 2.3.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 2.3.6 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd, indien aan de aanvrager eerder subsidie is verstrekt op grond van deze paragraaf.
Artikel 2.3.7 Toetsingscriteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:
• a. het voertuig of vaartuig dient geregistreerd te staan op naam van de aanvrager;
• b. in het geval van activiteiten genoemd in artikel 2.3.2, onder b, dient de ombouw uitgevoerd te worden door een daartoe gespecialiseerd bedrijf en goedgekeurd te zijn door de RDW.

Artikel 2.3.8 Subsidiehoogte
• 1. De subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.3.2, onder a, bedraagt:
◦ a. voor de ombouw van een bestelbus voor gebruik met groengas, dual-fuel of PPO: € 2.500;
◦ b. voor de ombouw van een landbouwvoertuig voor gebruik met Groengas, dual-fuel of PPO: € 3.000;
◦ c. voor de ombouw van een personenauto voor gebruik met CNG, groengas of PPO: € 2.500;
◦ d. voor de ombouw van een vrachtauto voor gebruik met CNG, groengas of PPO : € 3.500;
• 2. De subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.3.2, onder b, bedraagt:
◦ a. voor de aanschaf van een nieuwe vrachtauto, bus of nieuw vaartuig op LNG of LBG: € 8.000;
◦ b. voor de aanschaf van een nieuw landbouwvoertuig op LNG, LBG, Groengas of PPO: € 4.000,-;
◦ c. voor de aanschaf van een nieuwe personenauto op CNG, groengas of PPO: € 2.500;
◦ d. voor de aanschaf van een nieuwe bestelbus op CNG, groengas of PPO: € 3.000;
◦ e. voor de aanschaf van een nieuwe vrachtauto, bus of nieuw vaartuig op CNG, groengas of PPO: € 3.500.
• 3. De subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.3.2, onder c, bedraagt € 500 per tank.
• 4. De totale subsidie bedraagt maximaal € 16.000 per aanvrager.
• 5. In afwijking van het vierde lid, bedraagt de subsidie, in het geval van subsidie als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, maximaal € 24.000 per aanvrager.

Artikel 2.3.9 Verdeelsystematiek
• 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.
• 2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 2.3.10 Staatssteun
Subsidie aan ondernemingen op grond van deze paragraaf, wordt slechts verstrekt met toepassing van Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

Back to top

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten